Start  |   Informacje  |   Kontakt
Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej
O projekcie  
I MŁAWSKIE TARGI PRACY

31.05.2011r.

Burmistrz Miasta Mława

Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej

Powiatowy Urząd Parcy w Mławie

ZAPRASZAJĄ NA

I MŁAWSKIE TARGI PRACY

Targi odbędą się w Mławskiej Hali Sportowej w godzinach 10.00-13.00

Udział w I Mławskich Targach Pracy to:

  • możliwość bezpośredniego spotkania pracodawcy z poszukującymi pracy,
  • okazja do zaprezentowania i promocji własnej firmy,
  • tworzenie baz danych dla potrzeb rekrutacji,
  • możliwość naboru na wolne stanowiska pracy,
  • nawiązanie współpracy z przedstawicielami różnych branż, instytucji, organizacji działających na rynku pracy i w jego otoczeniu,
  • możliwość konsultacji z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy.
O Projekcie

Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej (MCISZ) powstaje w Mławie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.

 
Uznaliśmy, że takie miejsce jest w Mławie bardzo potrzebne. Wielokrotnie zwracali się do nas mieszkańcy miasta z prośbą o umożliwienie im realizacji własnych inicjatyw i pomysłów.


Mamy nadzieję, że dzięki działaniom podejmowanym przez MCISZ i zaangażowaniu Mławian Centrum Stanie się „inkubatorem” aktywności lokalnej i miejscem, które przyciągać będzie młodzież, osoby w wieku aktywności zawodowej, seniorów, którzy chcą angażować się w działalność społeczną, ale mają w sobie także olbrzymie pokłady energii i empatii i chcieliby pomóc innym.


Celem Centrum jest bowiem również wsparcie osób znajdujących się w szczególnej, sytuacji społecznej i ekonomicznej. Dzięki udziałowi w zajęciach proponowanych przez MCISZ osoby te będą mogły poprawić swoją sytuację – podjąć dalszą, naukę, uzyskać pomoc w znalezieniu pracy, ale co równie ważne spotkać nowych ciekawych ludzi, poszerzyć swój krąg znajomych, odkrywać w sobie nowe talenty, realizować swoje pasje i zainteresowania.

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach proponowanych przez MCISZ: zajęciach motywacyjno – integracyjnych, poradnictwa zawodowego, treningu kompetencji społecznych, kursach zawodowych.

 
Centrum ma również bardzo atrakcyjną ofertę dla młodzieży w ramach prowadzonej świetlicy edukacyjnej. Świetlica będzie miejscem, w którym będzie można wspólnie z rówieśnikami realizować swoje zainteresowania, zdobywać nową wiedzę w ramach edukacji pozaformalnej.

 
Centrum rozpoczyna realizację ww. działań w kwietniu 2010 roku.

Data wpisu: 17-02-2010r.
 
Zobacz również
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl